Εκτός από τα μέλη, στα οποία ανήκει η ενεργειακή κοινότητα και είναι και οι βασικοί ωφελούμενοι των έργων και των υπηρεσιών της, o ΥΠΕΡΙΩΝ διατηρεί και μια ομάδα Φίλων.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα αυτή:

  • Έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε σεμινάρια και ειδικές συζητήσεις.
  • Έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν και να συν-διαμορφώνουν νέα έργα και υπηρεσίες.  Όταν τα έργα και οι υπηρεσίες υλοποιηθούν τότε οι Φίλοι μπορούν να γίνουν μέλη ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στα παραγόμενα οφέλη.
  • Λαμβάνουν πληροφόρηση και συμβουλευτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Συμπληρώστε λοιπόν αν θέλετε τα στοιχεία σας ώστε να σας καλέσουμε στην επόμενη συνάντηση των Φίλων.  Αν θέλετε στείλτε μας επίσης και ιδέες για κάποιο έργο ή κάποια υπηρεσία που θα θέλατε να δείτε να σχεδιάζει και να υλοποιεί o ΥΠΕΡΙΩΝ.