Μια σημαντική αναγνώριση για την Ενεργειακή μας Κοινότητα!

Στον νεοσύστατο Ευρωπαϊκό χάρτη ενεργειακών κοινοτήτων που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΥΠΕΡΙΩΝ διακρίνεται ως case study.

Ως μία από τις πρώτες μη-κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότη

τες στην Ελλάδα, ο ΥΠΕΡΙΩΝ έχει αποτελέσει παράδειγμα για το κίνημα της ενεργειακής δημοκρατίας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος #sccale203050

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και να εξερευνήσετε ολόκληρο τον χάρτη εδώ.